|Kyou wa Kaisha Yasumimasu 7.Bölüm RU||Kyou wa Kaisha Yasumimasu 6.Bölüm RU||Kyou wa Kaisha Yasumimasu 7.Bölüm OK||Kyou wa Kaisha Yasumimasu 6.Bölüm OK||Infinity Challnege 436.Bölüm ok||Infinity Challnege 436.Bölüm dm2||Infinity Challnege 436.Bölüm dm1||Ghost Writer 7.Bölüm RU||Ghost Writer 7.Bölüm VK||Ghost Writer 7.Bölüm OK|